Esimesed toetuspakid vastsündinutele

Esimesed toetuspakid vastsündinutele

Aasta on möödas, kui külastasin Soddost 10 kilomeetrit eemal asuvat Telbo kliinikut. Kuulsin, kui raske on kultuuri traditsioone muuta ja juurutada harjumust lapsi ilmale tuua turvaliselt haiglas. Üheks suuremaks takistuseks on õnnistuse kadumine haiglas sünnitades. Ka puudub enamusel võimalus osta lapsele mähkimiseks lina. Selleks kasutatakse täiskasvanute vanu riideesemeid.

Kliiniku juhataja Hildana Dawit oli mures, sest sünnitajate abipakid olid lõpukorral. Toetuspakk on suureks motivatsiooniks, et muuta kohalikku traditsiooni.

Sel nädalal saime kohalikule Soddo kliinikule üle anda esimesed abipakid. Kohalike nõuandeid järgides sai Eestis kootud või heegeldatud mütsike, mähkimislina ja seep pakitud kilekotti koos paberil õnnesoovidega ja lipikuga, millele paki saaja märgib oma andmed. Küsisime haiglas, mis saab, kui emal piima pole. Selle küsimuse peale saime hämmastava vastuse.

Kui perre sünnib esimene laps, siis naise ema või lähim naissugulane võtab noore ema koos beebiga oma majja. Kolme kuu jooksul ei ole emal ühtki muud kohustust, kui ainult toita ja pesta oma beebit. Selline hoolitsus välistab igasuguse kõrvalise mure ja ka selle, et emal piima ei jätkuks. Meie aga ei suutnud vastusega leppida ja kordasime oma küsimust edasi. Vastus oli aga meile levinud arusaamale raskesti mõistetav. Selliseid olukordi tekib väga-väga harva ja emapiima puudumine tähendab vastsündinud lapse surma.

MERLE

Kliiniku juhataja Hildana Dawiti tööülesannete hulka kuulub kohalikes arendada harjumust oma beebid turvalises keskonnas ilmale tuua. Keskmist eluiga etioopias mõjutab just kuni 5 aastaste laste suremus. Ühendus haiglaga, mis lapse sündimisel emale jääb võib osutuda lapse ellujäämisele vägagi tähtsaks. Paljudele naistele on sünnitamine esimene kontakt tervishoiuasutusega. Siit saab alguse ema usaldus meditsiini vastu, mis tagab paremad võimalused lapse ellujäämisele tulevikus. Haiglas sünnitamisel on veel oluline koht kaasa saadud informatsioonil pereplaneerimiseks.  Sünnitusabi ja erinevad vahendid pereplaneerimiseks on tasuta kättesaadavad kõigile.

Kliiniku juhataja Hildana Dawiti tööülesannete hulka kuulub kohalikes arendada harjumust oma beebid turvalises keskonnas ilmale tuua. Keskmist eluiga etioopias mõjutab just kuni 5 aastaste laste suremus. Ühendus haiglaga, mis lapse sündimisel emale jääb võib osutuda lapse ellujäämisele vägagi tähtsaks. Paljudele naistele on sünnitamine esimene kontakt tervishoiuasutusega. Siit saab alguse ema usaldus meditsiini vastu, mis tagab paremad võimalused lapse ellujäämisele tulevikus. Haiglas sünnitamisel on veel oluline koht kaasa saadud informatsioonil pereplaneerimiseks. Sünnitusabi ja erinevad vahendid pereplaneerimiseks on tasuta kättesaadavad kõigile.

Kui perre sünnib esimene laps siis naise ema või lähim naissugulane võtab noore ema koos beebiga oma majja.

Kui perre sünnib esimene laps siis naise ema või lähim naissugulane võtab noore ema koos beebiga oma majja.

Haigla personal koos vastsündinuga

Haigla personal koos vastsündinuga

Eestis kootud või heegeldatud mütsike, mähkimislina ja seep, pakitud kilekotti  koos paberil õnnesoovidega ja lipikuga  millele paki saaja märgib oma andmed.

Eestis kootud või heegeldatud mütsike, mähkimislina ja seep, pakitud kilekotti koos paberil õnnesoovidega ja lipikuga millele paki saaja märgib oma andmed.

MTÜ Damota võtab vastu vabatahtlikke

MTÜ Damota võtab vastu vabatahtlikke

Perioodil oktoober 2019 – märts 2020 pakub MTÜ Damota võimalust tulla Etioopiasse, Soddosse vabatahtlikuks.

Toimetused, millega sellel ajal plaanime tegeleda on näiteks:

  1. Laste kodukülastused, loe blogi: http://www.etioopia.ee/blog/2018/04/08/vaartushinnangud-ja-konteksti-tunnetus-kodukulastuste-naitel/)
  2. Beebipakkide pakkimine ja kohale viimine, loe blogi: http://www.etioopia.ee/?s=pakid
  3. Naiste tööhõive edendamises toetamine, ehk kohvikuga tegelemine. Lisaks eksisteerib veel hulk muidki MTÜ toimimisega seonduvaid igapäevatoimetusi – näiteks programmi lastele uute koolivormide organiseerimine või siis hoopis gaasiballoonide täitmine jms. Viimase kohta meil veel blogipostitust ei ole, aga kohe kindlasti selline “lihtne tegevus” Soddos vääriks meeleolukat kajastust, ehk tuled, proovid järgi ja kirjutad sellest? Ühiselt peame hommikupalvusi ning õhtuti vahendame üksteisele päeva ülevaid muljeid – äärmiselt vajalik osa! Lubada saame väga tugevaid emotsioone ning muutunud maailmapilti, kuid kuna me elektri- ning veevarustusega Soddos ei tegele, siis ei saa me garanteerida, et vahetevahel mõlemad päevaks või paariks linnast ära kaovad. Kui kaalud Soddosse tulemist, tutvu esmalt meie lehel olevate blogipostitustega – kui tunned põnevust ning armastust sealsete inimeste vastu, loe edasi. 

Vabatahtlike on vastu võtmas ja koordineerimas Amanda Eigi. 

Nagu blogipostitustest näha, siis Aafrikas käivad asjad hoopis teise tempo ja loogikaga, ning kuna sellega harjumine võtab üksjagu aega, siis oleme seadnud vabatahtlike lähetuste miinimumperioodiks poolteist kuud. Ükski kohapealne tegevus otseselt eriharidust ei vaja, aga kindlasti on enam, kui midagi muud, vaja kohanemisvõimet. Sind ootab palju võimalusi õppida kannatlikkust, kuid ka palju muud uut ja huvitavat. Kui tunned, et sooviksid olla eemal oma tavapärasest keskkonnast, siis Etioopias veedetud päevad täidavad eesmärki täiel määral.

Orienteeruv summa, millega peaksid Etioopiasse suundumisel arvestama on 1560 €/kaks kuud (inimese kohta)

Kui oled endiselt huvitatud, kirjuta meile endast ja sellest, mis sind motiveerib tulema ning eelistatud ajaperioodist aadressile ngodamota@gmail.com – võtame ühendust, saame kokku ning räägime põhjalikumalt sellest võimalusest.

Avaleht

Avaleht

AVALEHT MEIST Mis on tehtud? Dokumendid Juhatuse liikmed PROJEKTID Laste toetamine Koostöö kliinikutega Teavitustöö Eestis KONTAKT MEEDIA KOOSTÖÖPARTNERID Damota MTÜ on kristlik organisatsioon Eestis, mis aitab Etioopia lastel saada ligipääsu haridusele....