Astudes igasse päeva sedavõrd pika sammuga, mida suudavad kanda vaid Jumala üleloomulikud õnnistused, võime mistahes hetkel tagasivaadetes selgelt kogeda Jumala arm piiritut ulatust. Samas aga kui tegemist on millegi üleloomulikuga, siis inimestena küsime alati fakte.

Kui väikene 5 liikmeline eestlaste seltskond 5 aastat tagasi Etioopiasse sattus, ei teadnud meist tegelikult keegi, mida järgnevad aastad kaasa toovad.

Õhus oli seikluse lõhna ja soovi teha kellelegi midagi head!

MTÜ Damota egiidi all saigi alguse väikene heategu. Toetus 110 lapsele, kelledest paljud on elanud, teadmata sooja söögi tähendust ja olles sunnitud piirduma teiste toidujäänustega. Neil polnud ei madratsit, riideid, rääkimata tingimustest koolitööde tegemiseks.

Kuna keeleruum Etioopias on äärmiselt rikkalik, koondades enam kui 86 erineva keelega rääkijaid, on kooliõpe rajatud kompromissina amhaari ja inglise keele alusele, mis aga enamikele lastele teeb kooli alguse eriti raskeks, kuna tegemist nende jaoks täiesti uute keeltega. Sarnane lugu oli ka projekti kaasatud lastega, kes kõik olid päris Soddo piirkonnast ja kodudes räägiti vaid wolaita keeles. Sedavõrd pikem oli ka meie ootus, et kuidas neile see haridustee üldse kujuneb. Ometi oli koolis käimise soov lastel sedavõrd suur, et see motiveeris ka meid ikka ja jälle Etioopiasse naasma.

Kooli Etioopias, kus toetatavad lapsed õpivad, on viie aasta jooksul külastanud üle 40 Eesti vabatahtliku.

Vahetud kogemused lastega nii koolis, koolivälisel ajal ja eriti nende kodudes pole meist kedagi külmaks jätnud.

Käesoleva aastal viibis Välisministeeriumi toetusel Soddos Tallinna Kunstigümnaasiumi kunstiõpetaja Liane Rohtmäe. Liane alustas reisi ettevalmistusi koos oma siinsete õpilastega juba 2014 sügisel, kui Etioopiasse trükiti õpilaste poolt linoollõikes T-särgid. Talvel 2015 siirdus Liane Soddosse, et alustada sealsete lastega esmakordselt loovust arendava õppeainega ja juba peatselt selgus, kus iganes me elame, “ande” meile jagatud hooliva võrdsusega.

Ta lubab meil maitsta vilja, mida külvame ja õnnistab ülevoolavalt, kui otsime seda mida Jumal on meile varuks pannud. Ja just seeläbi võime ka igal tagasivaadatud hetkel kogeda, kuivõrd piirideta on Jumala arm.

Rõõmustavatest faktidest niipalju, et toetatavate laste õppeedukus on aasta-aastalt tõusnud ja vaatamata nende vähem priviligeeritud päritolule on neist enamus osutunud koolikontekstis vägagi konkurentsivõimeliseks. Kolme neljandikku lastest õpib headele või väga headele hinnetele, mis kinnitab, et kogutud toetused on läinud õigesse kohta.

NGOc (14 of 21) NGOc (13 of 21) NGOc (12 of 21)NGOc (11 of 21) NGOc (10 of 21) NGOc (9 of 21) NGOc (8 of 21) NGOc (7 of 21) NGOc (6 of 21)NGOc (3 of 21)NGOc (4 of 21) NGOc (2 of 21) NGOc (1 of 21)NGOc (20 of 21)NGOc (19 of 21)NGOc (18 of 21)NGOc (17 of 21)NGOc (21 of 21)