1. Üldsätted

Teie privaatsuse kaitsmine on meie jaoks oluline; käesolev poliitika määratleb reeglid, kuidas me Teie isikuandmeid töötleme.

MTÜ Damota veebileht (www.etioopia.ee) võib sisaldada linke kolmandate osapoolte kodulehtedele või teenuste juurde. Nendel kodulehtedel ja teenustel võib olla erinev privaatsuspoliitika. MTÜ damota ei vastuta kolmandate osapoolte privaatsuspoliitika ega tegevusega seotud andmetöötluse eest ning soovitab tutvuda eraldi iga kolmanda osapoole privaatsuspoliitikaga.

2. Andmete töötlemise eesmärk
MTÜ Damota töötleb Teie isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seaduses kehtestatud nõuetega.

Andmete töötlemine põhineb eelkõige Teie poolt antud nõusolekul töödelda Teie poolt avaldatud andmeid. Teenuse kasutamisega isikuandmeid avaldades annate MTÜ Damotale loa töödelda kõiki sisestatud andmeid käesolevas Privaatsuspoliitikas kirjeldatud ulatuses ja eesmärkidel.

MTÜ Damota töötleb Teie isikuandmeid ainult tellitud kauba kätte toimetamiseks või maksusoodustusinfo edastamiseks Maksu- ja Tolliametile. Samuti ka selleks, et pakkuda Teile kohandatud sisu – näiteks pakkudes spetsiaalselt Teile huvipakkuvat sisu.

Teenusepakkuja töötleb andmeid üksnes ulatuses, mis on vajalik teenuse osutamiseks.

Me ei edasta, müü ega avalikusta Teie andmeid kolmandatele osapooltele ilma eelneva nõusolekuta või seaduses sätestatud juhtudel. Transporditeenuse valimisel nõustute, et teenuse osutamiseks vajalikud andmed edastatakse Teie poolt valitud teenusepakkujale (vastavalt Omniva, Eesti Post või SmartPost).

 

3. Töödeldavad isikuandmed ja nende allikad

Isikuandmete all mõeldakse mis tahes andmeid tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on.
MTÜ Damota töötleb Teie: ees- ja perekonnanime, telefoninumbrit, e-maili, isikukoodi ning postiaadressi vaid eelnimetatud eesmärkidel ning säilitab neid raamatupidamislikel eesmärkidel minimaalselt 7 aastat. Tellijal on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete parandamist, sulgemist või kustutamist, va juhul, kui seadus sätestab teisiti.
Samuti kogub MTÜ Damota veebileht Teie: elektroonilisi identifitseerimisandmeid (nt IP-aadressid, küpsised); andmeid sisu ja reklaamide isikupärastamiseks; andmeid sotsiaalmeediafunktsioonide pakkumiseks ning liikluse analüüsimiseks; tehinguandmed ehk teavet, mis puudutab Teie ja MTÜ vahelisi tehinguid, sealhulgas Toodete ja Annetustoodete müüki ning annetusi.

Kui olete avaldanud soovi saada meie uudiskirju on Teil alati õigus nendest loobuda.

4. Andmete turvalisus
MTÜ Damota rakendab mõistlikke tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, vältimaks Teie isikuandmete kaotsiminekut, väärkasutamist või muutmist.
MTÜ Damota ei vastuta kolmandate isikute ligipääsu eest Kasutaja enda kontrolli all olevatele seadmetele, internetile ning selle turvalisusele.

5. Küpsised

Veebisaidi nõuetekohaseks toimimiseks salvestab MTÜ  Damota veebileht mõnikord Kasutaja seadmesse väikseid andmefaile – nn küpsiseid. Enamik suurtest veebilehtedest teeb seda samuti.

Mis on küpsised?

Küpsis on väike tekstifail, mille veebileht salvestab Teie arvutisse või mobiilsesse seadmesse Teie külastuse käigus. See võimaldab veebilehel jätta meelde kasutaja toimingud ja eelistused (näiteks kasutajanimi, keel, kirjasuurus ning muud eelistused kuvamisel) teatud ajavahemikuks. Nii ei pea Te neid iga kord uuesti sisestama, kui naasete.

Kuidas me küpsiseid kasutame?

Võime kasutada küpsiseid ja küpsistele sarnaseid vahendeid veebiliikluse analüüsimiseks, kasutajakogemuste parandamiseks ja selle personaliseerimiseks. Küpsiseid võivad kasutada ka kolmandad osapooled, kelle teenuseid Teenusepakkuja kasutab.
MTÜ Damota veebilehte ja e-poodi kasutades nõustute, et veebileht kasutab küpsiseid.

Kuidas küpsiseid oma seadmes kontrollida?

Te võite küpsiseid kontrollida ja/või kustutada vastavalt oma soovile (vt. aboutcookies.org). Võite kustutada kõik juba arvutis olevad küpsised ning küpsised mis tahes ajal tagasi lükata, muutes oma veebilehitseja seadeid (kui veebilehitseja seda võimaldab) või lõpetades MTÜ Damota veebikülje kasutamise. Teatud funktsioone saab veebileht pakkuda vaid küpsiseid kasutades ja kui otsustate küpsistest loobuda, ei pruugi need funktsioonid Teile kättesaadavad olla.

Google Analytics ja küpsised

MTÜ Damota võib kasutada Google Analyticsit, veebianalüüsi teenust, mida pakub Google, Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Google Analytics kasutab küpsiseid. Kogutud küpsiste põhjal luuakse raporteid, mida Google säilitab. Google’i privaatsuspoliitika on kättesaadav aadressilt http://www.google.com/privacypolicy.html

Teil võimalik keelata küpsistega kogutud andmete (sh IP-aadress) edastamist Google’ile ja nende andmete edasist töötlemist Google’i serverites. Selleks saate juhised aadressilt: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Küsimuste tekkimisel helistage tööpäeviti kella 12-17 klienditoe telefonil 57860822 või kirjutage e-posti aadressil: ngodamota@gmail.com