Tegevusaruanne 2010

Mittetulundusühing MTÜ Damota asutati 23. mail 2010.a. ja kanti mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse 7. juulil 2010.a.

MTÜ tegevuse eesmärgiks on kaasa aidata inimese terviklikule arengule õppimisvõimaluste pakkumise ja arengut soodustavate tingimuste loomise ja kujundamise kaudu. Samuti on teiseks tegevuseks renoveerida või ehitada vajadusel uusi õppehooneid. Samas soovime läbi Euroopa vabatahtlike tegevuse, teavitada maailmaharidusest ka eesti kooliõpilasi.

Juulis 2010 avati Rotermanni keskuses Etioopia õpilaste maalide näitus.

2010 oktoobris, novembris oli tegevus suunatud Etioopias Soddo väikelinnas koolihoone ehituse planeerimisele. Kinnitati uue koolihoone ehituseks vajalik projekt. Koostati ehituseks eelarve. Taotlemisel on koolihoone ehituseks vajalik maa.

2010 detsembris algas ettevalmistus 2011 jaanuariks, mil eesti vabatahtlike abiga renoveeriti juba olemasolevad kooliruumid Etioopias, Soddo linnas. MTÜ Damota korraldab ka 70-ne väga vaese õpilase õppimiseks vajalikud tingimused ja abistab neid õpilasi toidu ja õppevahenditega.

Põhjalikuma ülevaate MTÜ tegevusest saab meie kodulehelt www.etioopia.ee.

Tulude ja kulude täpsem struktuur on kajastatud tulude ja kulude aruandes.

MTÜ tööd korraldab juhatus. Juhatuse tööd juhib juhatuse esimees.

Juhatus, raamatupidaja ja projektide juhid tegutsevad vabatahtlikkuse alusel.