Tegevusaruanne 2011

2011. aasta jaanuaris algab koostöö MTÜ Damota ja Soddo linnavalitsuse vahel. Soddo linnavalitsuse sotsiaalosakonna kaudu saavad 40 väga raskes majanduslikus olukorras olevat last Eestist, Itaaliast ja Norrast põhikooli hariduse omandamiseks toetajad.
8 vabatahtlikuga renoveeritakse Oxnard Youth Axademy rendiruumides tegutsev koolimaja.

2011. aasta aprillis tegelevad lastetööga Etioopias 2 vabatahtlikku. 35 last saavad ka koolilõuna toetuse. Aprilliks on toetatavaid lapsi kokku 70.

2011. aasta oktoobris saab MTÜ Damotast Arengukoostöö Ümarlaua liige. Novembris tõstetakse toetust saavate laste arvu 120-ni. Vabatahtlikke on Etioopias lastetööga seonduvalt 3. Raamatukogu saab kartoteegi ja uusi raamatuid.

2011. aasta detsembris filmitakse Etioopias maailmahariduse teavitamise eesmärgil materjali. Valmib ka filmiklipp õppematerjaliks Eesti koolidesse.
Samal eesmärgil valmib detsembriks ka ränd-fotonäitus „Kool Eestis ja Eioopias – ühisosad ja erinevused“.

Vabatahtlike tegevus Etioopias

Vabatahtlikud on Etioopias seotud järgmiste tegevustega:
– õppetöö läbiviimine koolis õpetajate ja abiõpetajatena;
– pikapäevarühmade tegevuse läbiviimine;
– individuaalõpe tuge vajavatele õpilastele;
– õppekava rikastamine kaasaegsete õppematerjalidega;
– vähemkindlustatud perede lastele koolitoitlustuse organiseerimine, mida toetavad Eesti sponsorid (ca 120 last);
– kohalike õpetajate koolitamine kaasaegsete ning lastesõbralike õpetamismeetodite kasutamiseks;
– koostöösuhete loomine Eesti ja Sodo haridusasutuste vahel;
– foto ja videomaterjali kogumine Etioopia probleemide kajastamiseks Eestis.

2011. aasta detsembris luuakse Tallinna koolides vabatahtlike õpilaste võrgustik, kes aitavad kaasa kasutatud ingliskeelsete õpikute korjanduskasti loomisel. Korjanduskasti loomisesse kaasatakse ka Eesti raamatukogud.