2015 ja 2017 sügisel said filmitud kaadrid Amanueli kodust, perekonnast ja kooliteest.
Isegi nendes oludes, mustuses, haigustes ja puuduses muutub see teekond lootusrikkaks.
Sarnastes tingimustes elab meie lastest umbes 20.