2009 oktoober, november, detsember
Andres Ploompuu asus inglise keele õpetajaks Etioopiasse, Soddo linna Damata Sana nimelisse põhikooli. Koos sõbra Karmen Paltsiga, kes korraldas samaaegselt Eestis vabatahtliku korjanduse, aidatakse rajada koolile raamatukogu ja 5 uue arvutiga arvutiklass.

2010 märts, aprill
Laura Kangur ja Merle Voola õpetasid Data Sana nimelises koolis inglise keelt, arvutiõpetust ja kunstiõpetust. Lisaks aitavad koolis lõpetada 300 m2 ulatuses pooleli olevaid sisetöid, mis olid juba 3 aastat oskustööjõu puudumis tõttu seisnud. Kool sai uue ruumi arvutiklassiks, õpetajate toad ja saali.

2010 juuni
Loodi MTÜ Damota

2010  juuli, august, september
Võeti vastu otsus ehitada Soddo linna Oxnard Youth Axademy’le uus koolimaja, kuna viimane oli tegutsenud juba 4 aastat väga kehval rendipinnal. Valmis ka projekt kooli ehituseks.

2010 oktoober, november
Kooli ehituse eelarve kontroll Etioopias.

Ettevalmistustegevused 2011 jaanuaris saabuvate vabatahtlike vastuvõtmiseks.

2011 jaanuar
Algas koostöö Soddo linnavalitsuse ja Oxnard Youth Academy’ga.

8 vabatahtlikuga renoveeriti Oxnard Youth Academy rendiruumides tegutsev koolimaja. 70 väga vaestes tingimustes elavat last saaid koolis käimise võimaluse kuni põhikooli lõpuni. Etioopias olles filmiti ka maailmahariduse teavitamise eesmärgil materjale, mida saaks hiljem Eesti koolides kasutada.

2011 aprill
Lastetööga tegeles Etioopias Annika Heimvell. Organiseeriti koolilõunaid kõige vaesematele.

2011 oktoober, november
MTÜ Damotast sai Arengukoostöö Ümarlaua liige.

Toetust saavate laste arvu tõstetakse 120ni. Koos Annika Heimvelliga, kes tegeleb lastetööga, on Etioopias ka Leedust pärit Ruta ja Sarunas. Ruta õpetab inglise keelt ja seab korda raamatukogu kartoteegi. Sarunas on fotograaf ja aitab Oxnard Youth Axademy õpilasel proteesidega käima õppida. Proteesid sai Tamiru tänu Tallinna Ortoosikeskusest Kalev Tootsile, Annika Heimvellile, Johanna Mägilale ja ka Norras tehtud korjandusele.

2012 jaanuar
Sarunas Falkauskase näitus „Aitäh võimaluse eest!“ Rotermanni Jahuladude klaasaatriumis 14.jaanuar – 29.veebruar 2012

13. jaanuar näituse avamisega laste toetajate tänuüritus. Ürituse toetaja Rotermann Grupp. Toitlustus OÜ Fremest.  Muusikat tegid Merje Kägu ja Jana Abzalon

2012 märts
Annika Heimvell õpetas Etioopias lastele inglise keelt ning koordineerib laste toetamist ning Merle Voola tegeleb kooli ehituse planeerimisega.

2012 aprill, mai, juuni, juuli
Sarunas Falkauskase näitusest „Aitäh võimaluse eest!“  sai rändnäitus, mida eksponeeriti:

 • Tartu Vanemuise kontserdimajas aprillis
 • Tartu Hugo Treffneri Gümnaasiumis mais
 • Tele 2 pereüritusel Rocca al Mare Vabaõhumuuseumis juunis
 • Tallinna Metodisti kiriku fuajees juunis-juulis

Lisaks osales MTÜ Damota juunis Raekojaplatsil aset leidval Maailmapäeval.

2012 oktoober, november, detsember
Rändnäitus jõudis oktoobris ka Viru Keskuse 3. ja 4. korruse fuajeesse.

Novembri lõpus avati Treit Timo näitus Viru Keskuses 3.ja 4.korruse galeriis, millest üks osa oli tehtud ka Sodos, Oxnard Youth Academy´s.

Etioopias jätkasid laste õpetamist, toetuste koordineerimist ning ehituse planeerimist Annika Heimvell ja Merle Voola.

Lisaks liitusid novembri ja detsembri kuu jooksul Annika ja Merlega 7 vabatahtlikku (Norman Kippel, Lisanna ja Laur Lilleoja, Valter Sarjas, Olavi Miller, Lauri Lehtsaar ja Martin Kuusk) kes aitasid õpetada inglise keelt ja viisid läbi muusikatunde ja järeleaitamistunde ning tegid vajalikke abitöid (laste jaoks vanade arvutite parandamine, koolilõuna ruumide inventari ehitamine, ehitustööde ettevalmistamine jne).

2013 tegevused
2013. aasta jaanuaris jätkus MTÜ Damotal Eesti Välisministeeriumiga koostöös projekt „Vabatahtliku töö Soddo linnas Etioopias arengu- ja humanitaarprobleemide leevendamiseks ning Etioopia arenguprobleemide teadvustamine Eestis“. Jätkuvalt oli 2013. aasta jaanuaris Soddos 4 vabatahtlikku, kes tegelesid nii õpetamise, tasuta koolilõunate korraldamise kui ka kooli infrastruktuuri parandamisega. Paralleelselt tegeleti aktiivselt ka projekti teavitustegevusega Eestis.

Planeeritust rohkem aega pühendati ka toetavate laste kodude külastamisele, et hinnata perekondade objektiivseid vajadusi ning julgustada vanemaid jätkuvalt oma laste haridust toetama. Lisandus 10 uut toetatavat last.

Lisaks algatas Damota uue projekti, mis kutsus üles eestlasi kuduma mütsikesi vastsündinutele Etioopias. Eesmärgiks oli kaasata Eestis iga soovijat osalema otseselt selles tegevuses. Projektiga liitus heategevuslikult AS Multi Marger, kes õmbles toetuspakkidele oma kuludega juurde mähkimislinad. 2013. aasta suvel algatas MTÜ Damota kampaania „Andes aega, kingid elu“, mille eesmärgiks oli julgustada eestlasi kuduma Etioopia vastsündinutele mütse, mis moodustasid ühe osa 320 kohalikele kliinikutele annetatud vastsündinute abipakkidest.

Eesti ühiskonna teadlikkuse suurendamiseks on MTÜ Damota kasutanud järgnevaid väljundeid:

 1. „Andes aega, kingid elu“ algatust tutvustav väljapanek Vabaduse väljakul Maailmapäeval (1. mai 2013).
 2. MTÜ Damota tegevust kajastav näitus „Vaba tahe“ Viru Keskuse fuajees (juuni-juuli 2013).
 3. „Andes aega kingid elu“ fotonäitus Viru keskuse fuajees (november-detsember 2013).
 4. MTÜ Damota tegevust kajastav näitus „Vaba tahe“ Vodja koolis (detsember 2013 – jaanuar 2014).
 5. Laste õppemaksu toetusprojekti kajastav näitus Eesti Metodisti kiriku Tallinna Koguduses (detsember 2013 – jaanuar 2014).
 6. Etioopia ühiskonda kirjeldavad blogi postitused MTÜ Damota kodulehel www.etioopia.ee
 7. 22.12.2013 näidati ETV-s dokumentaalsarja „Vaba Tahe“ raames osa „Etioopia taevas“, mille nimitegelaseks oli MTÜ Damota vabatahtlik Valter Sarjas.

2014 aasta tegevused
Etioopias viibinud vabatahtlikud (Merle Voola; Hillevi Miltop; Liane Rohtmäe, Lauri Lehtsaar) andsid igapäevaselt kokku vähemalt 3 akadeemilist koolitundi.

Liane Rohtmäe ja Maarja Liht tegelesid Etioopias olles igapäevaselt inglise keele järeleaitamistundide läbiviimisega.

Chora õpilaste korraline meditsiiniline läbivaatus sai projekti perioodil teostatud.

Jagati u. 420 abipakki vastsündinutele ning koolitati maapiirkonna naisi haiglas sünnitamise positiivsete aspektide kohta.

Eesmärgiga vähendamaks väikelaste suremust Etioopias, algatas MTÜ Damota 2013 suvel kampaania “Andes aega kingid elu”, mille eesmärgiks oli julgustada eestlasi kuduma Etioopia vastsündinutele mütse, mis moodustasid ühe osas 320 kohalikele kliinikutele annetatud vastsündinute toetuspakkidest.

Jätkus Chora kooli ja Vodja kooli vaheline kirjavahetus, mille raames mõlema kooli õpilased saatsid vabatahtlike vahendusel mõlemas suunas kirju, joonistusi ja fotosid..

 1. Vodja kool (11 õpilast) on kirjavahetuses Chora kooliga
 2. Järvakandi Gümnaasiumis Etioopia vabatahtlike tegevuse tutvustamine ja sealse koolielu tutvustamine.
 3. MTÜ Lastekeskus Tähetorni lastele Etioopia õhtu korraldamine
 4. Kopli Kunstigümnaasium (õpilased trükkisid kunstitunnis Chora kooli õplastele 106 T-särki. Särkidele trükiti pildid linoollõike tehnikas templitega)
 5. Rakvere Sotsiaalabikeskuse laste päevakeskuse lastele Etioopia õhtu korraldamine: fotode ja toitumistavade tutvustamine
 6. Uhhuduuri külastus Chora kooli külastuse ja Soddos olevate eesti vabatahtlike tegevuse kajastamine ETV-s
 7. Chora kooli laste jaoks filmiklipp Lastekeskuse Tähetorni elust (lastepäevakeskuse tähetorni kodulehelt)
 8. Vabatahtlike (Sarunas Falkauskas) kaasamine teavitustegevusse Leedus. Leedu fotograaf Sarunas Valkauskase külastus Soddos. Film.
 9. Kaunase Päevakeskuses Etioopia õhtu korraldamine
 10.  Mtü Damota koostöö Rahvusvahelise Kristlike Ettevõtjate Ühinguga. Etioopia majanduse ja kultuuri tutvustus
 11.  Väike-Maarja Gümnaasium 5. ja 9. Klassile Etioopia koolielu tutvustamine
 12. Maailmapäeval osalemine 30.05
 13. Pärnu Baptistikirikus Etioopia tegevuste tutvustus
 14. 08.03.2015 Oleviste Misjoniõhtul Etioopia filmi näitamine
 15. Valguse tee koguduses 11.03 Etioopia vabatahtlikud tutvustavad sealset elu ja tegemisi
 16. 21.03.2015 Oleviste kiriku naisteõhtul Etioopia tegevuste tutvustamine
 17. 20.04-20.05 Sarunas Falkauskase näitus “Eluvesi” Viru Keskuses
 18. Aafrika päevad TTÜs 13.05.2015. Osalemine fotonäitusega.
 19. Lühifilm “Muutumatu vorm” Etioopias kasutatavad keraamika tehnikad.
 20. 9.03.2015 ajakirjas Pluss artikkel “Vabatahtlikena Etioopias”
 21. Õhtulehes artikkel Eluvesi- Lõuna Etioopia veeprobleem
 22. Avispea vabakoguduses Etioopia tegevuste tutvustamine
 23. Nõmme Klaasi- ja Keraamikastuudio (Etioopia keraamika).